Ruangan

Wednesday, June 16, 2010

Pengenalan & Sejarah Seni

Ringkasan Sejarah Seni

Seni Purba atau seni kuno bermula ketika tamadun purba mengembangkan bentuk bahasa bertulis. Tradisi besar dalam seni rupa mempunyai asas dalam seni salah satu daripada enam peradaban kuno besar: Mesir Purba, Mesopotamia, Greek, Rom, India, dan China. Masing-masing mempunyai pusat tamadun awal mengembangkan gaya yang unik dan khas dalam seni mereka. Kerana kepakaran dan intelektual peradaban ini, karya seni mereka yang dapat bertahan dan dihantar ke budaya lain untuk mengembangkan lagi pengaruh mereka.

Sejarah seni visual pula merujuk pada sejarah seni rupa lukisan, patung arca dan binaan. Istilah ini kadangkala merangkumi teori serta konsep elemen seni, prinsip seni serta termasuk estetika. Dalam encyclopedia, sejarah seni adalah usaha untuk kajian seni sepanjang sejarah manusia, mengelompokkan budaya dan masa dengan ciri khas mereka. Hal ini dilakukan oleh pengkaji seni dengan tujuan mengumpul hasil maklumat yang boleh dipercayai serta relevan dengan tahap ketemadunan. Sejarah seni visual bermula dalam sebuah gua di Barat Sepanyol dan Selatan Perancis sekitar tahun 1800s.m. Terdapat banyak lukisan yang dilukis oleh orang zaman paleolitik ketika itu termasuklah lembu, rusa dan kuda sebagai lambang hasil perburuan mereka. Lukisan mereka dikenali sebagai lukisan catan batu gua, yang menggunakan pewarna terbaik dari sungai dan lumpur serta dilitupi dengan sejenis garam tahan mendap yang nampak berkilat. Begitulah lukisan tersebut telah 'dibekukan' sejak sekian lamanya dan masih baik sehingga kini. Malah, sewaktu lukisan ini dijumpai,tidak ada sebarang kecacatan pun yang terdapat pada dinding tempat lukisan berkenaan. Antara hasil yang dipersembahkan ialah aktiviti manusia memburu, bercucuk tanam, gambar hidupan liar, tujuan merekod haiwan ternakan dan sebagai penghias dinding.
Bidang "sejarah seni" dikembangkan di Barat, iaitu banyak menjurus kearah seni arca.Dan pada awalnya dikendalikan secara berperingkat dengan sejarah seni Eropah. Secara umumnya, selama abad kedua puluh, ianya adalah untuk merekod kegiatan seni ketemadunan ini lebih luas . Ianya diperluas meliputi masyarakat dari seluruh dunia, tentang kegiatan seni yang berlaku dan biasanya cuba untuk menganalisis artifak dan juga dalam hal nilai-nilai budaya serta estetika. Dengan demikian, sejarah seni sekarang dilihat merangkumi semua faktor seni visual, dari patung berbentuk wanita iaitu venus of Willendorf di Eropah Barat kepada patung askar dan sira-sira istana berukiran tangan sejumlah berpuluh ribu dari Dinasti Tang di China. Sejarah seni arca sering diceritakan sebagai suatu kronologi karya yang dibuat dalam setiap tamadun di dunia. Dengan demikian dapat dibingkai sebagai kisah ketemadunan sosiologi budaya yang tinggi. Semakin dekat sejarawan seni bergerak besar kemungkinan mereka akan mengenalpasti menyemak kerja mereka sebagai budaya visual , atau sebagai sumbangan untuk bidang yang berkaitan dengan sejarah seni, seperti antropologi atau arkeologi . Dalam hal ini, benda seni yang dijumpai dapat disebut sebagai artifak arkeologi seni. Ini dapat dibuktikan dengan sebuah arca yang hebat oleh pengukir Michaelangelo bertajuk Laocoon memaparkan elemen-elemen cemas dan pergelutan dewa Zeus yang hebat bersama anak-anaknya.

Peradaban seni yang wujud pertama kalinya di Barat bermula dengan seni prasejarah seperti Stonehenge, dan beralih dengan Mesopotamia, kemudian berkembang menjadi seni Mesir purba, lalu beralih kepada kuno klasik termasuk seni klasik Greek dan Roman Rom. Dengan penurunan Empayar Rom, percampuran antara seni Zaman Pertengahan yang berlangsung selama seribu tahun menjadikannya sebagai satu budaya intelektual yang tinggi tempoh Zaman Pertengahan yang dikuasai oleh peradaban Islam, namun era itu juga termasuk seni Kristian awal, seni Byzantium, seni Gothic, seni Anglo-Saxon, dan melalui juga seni Viking. Era Zaman Pertengahan berakhir dengan Pembaharuan, diikuti oleh Baroque dan Rococo. Pada masa yang sama, Mannerisme dimasukkan antara Renaissance dan Baroque, yang merupakan penggabungan seni visual yang berlaku pada abad ke-16sm. Abad ke-18 dan ke-19 merujuk kepada Neoclassicism, seni Romantis dan seni Realisme.Begitu juga dengan pertengahan abad ke-18 dengan seniman Francisco Goya, pertengahan abad ke-19 dengan revolusi industri atau dengan munculnya Impresionisme. Gerakan seni abad ke-19 terlalu banyak untuk dinyatakan serta diperincikan di sini, tapi dapat dibahagi menjadi dua kategori: Modenisme dan seni kontemporari. Seni ini kadang-kadang disebut dengan istilah lain, yang mempunyai fahamannya yang tersendiri, iaitu seni post-modern.
Seni post-modern adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah gerakan seni yang dianggap bertentangan dengan beberapa aspek modernisme, muncul atau dibangunkan terus melalui aspek modenisasi. Secara umum, gerakan seperti media art, installation art, seni konseptual dan Multimedia, khususnya yang melibatkan video yang disebut sebagai postmodern.Postmodernisme juga adalah kecenderungan dalam

Sebuah catan oleh Jonas Burgert bertajuk Second Day Nothing dipamerkan di Denver Museum of Contemporary Art

budaya kontemporari kepada penolakan terhadap kebenaran objektif dan sosio budaya global. Hal ini menekankan peranan bahasa, hubungan kekuasaan, dan motivasi, khususnya penggunaan klasifikasi tajam seperti jantan dan betina,hitam berlawanan dengan putih, dan gelap dengan terang. Postmodernisme telah mempengaruhi banyak bidang budaya, termasuk sastera, sosiologi, linguistik, arkitektur, seni visual, dan persembahan muzik. Istilah "Postmodernisme" berasal dari penolakan dari mentaliti gaya bahasa dan budaya. Gerakan-gerakan ini, seperti Modenisme dan Postmodernisme, difahami sebagai budaya atau sebagai kumpulan perspektif. "Postmodernisme" digunakan dalam teori kritis untuk merujuk ke titik berlepas dalam tafsiran undang-undang, budaya, dan agama di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.Postmodernisme, terutama sebagai gerakan akademik, dapat difahami sebagai reaksi terhadap Modenisme dalam Kemanusiaan. Sedangkan Modenisme sering dikaitkan dengan identiti dan kepastian, Postmodernisme sering dikaitkan dengan perbezaan, pluralitas, alteritas, dan skeptis. Fredric Jameson, sebuah teori Amerika terkemuka postmodern dengan orientasi Neo-Marxisme, menjelaskan Postmodernisme sebagai logik "budaya dominan kapitalisme akhir." "Kapitalisme Akhir" merujuk kepada bergerak dalam suatu estetika, politik, falsafah, dan ekonomi dunia yang seimbang.

*Susunan ayat kurang memberangsangkan kerana diterjemah ke dalam Bahasa Melayu dari buku Inggeris.

No comments:

Post a Comment